Strona główna O firmie Realizacje Przepisy Kontakt

Konsultanci firmy


Kontak:
tel.: 508-215-775  
Grzegorz Żuczek - Częstochowa


Adres firmy:
Sarzyna 618
37-310 Nowa Sarzyna

e-mail: biuro@flamex.pl

Nasza oferta 

Atex



Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem wykonywana jest w oparciu o PN-EN 60079-10-1:2009 Atmosfery wybuchowe – „Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni - Gazowe atmosfery wybuchowe”. Wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem ma na celu określenie częstotliwości pojawienia się atmosfery wybuchowej w miejscu, w którym spodziewane jest wystąpienie źródła emisji. Określenie rodzaju strefy oraz jej zasięgu wiąże się z zastosowaniem właściwych urządzeń elektrycznych w wykonaniu Ex. Urządzenia te, jako potencjalne źródła zapłonu muszą spełniać szereg wymagań, aby mogły bezpiecznie pracować zgodnie ze swoim przeznaczeniem, w obecności par cieczy i gazów palnych w granicach wybuchowości.

Podstawą uznania przestrzeni za zagrożoną wybuchem jest przede wszystkim obecność stężeń wybuchowych w otoczeniu. Wpływ na taki stan rzeczy będzie miał określony czas emisji substancji i długość utrzymywania atmosfery wybuchowej. Z pozoru prostą zależność charakteryzuje jednak wiele zmiennych, co wpływa na konieczność przeanalizowania każdej sytuacji w indywidualny sposób. Należy pamiętać, że idea, jaka przyświeca klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem odnosi się do normalnej pracy instalacji, gdzie np. w przypadku pracy pomp będzie dochodziło do sporadycznych wycieków substancji palnych i to w ściśle określonych miejscach. Normalne (przewidywalne) warunki pracy ułatwiają właściwy dobór urządzeń elektrycznych już na etapie projektowania instalacji. Projektant znając przeznaczenie instalacji, rodzaj zastosowanych substancji oraz warunki pracy jest w stanie precyzyjnie dobrać właściwe zabezpieczenie stosując np. odpowiednie urządzenia elektryczne w wykonaniu Ex. Daje możliwość niemalże wyeliminowania źródeł zapłonu pochodzących od urządzeń elektrycznych na danym stanowisku (w obrębie wyznaczonej strefy). 

Poniżej zamieszczono artykuły, które ukazywały się w czasopismach branyży BHP i PPOŻ w latach 2005-2010 r.



 Ocena minimalnych wymagań jakie powinny spełniać stanowiska pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa

 Oczyszczalnie ścieków w obiektywie Dyrektywy 1999/92/EC (Atex 137)

 Przewodnik „dobrej praktyki” do wdrożenia Dyrektywy 1999/92/EC

 Pyły palne w obiektywie Dyrektywy Atex 137 - część II

 Pyły palne w obiektywie Dyrektywy Atex 137 - część I

 Wpływ technicznych systemów zabezpieczeń na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa

 Zagrożenia wybuchowe powodowane przez gaz wysypiskowy

Copyright © 2012 by Flamex. All right reserved.   Projekt i wykonanie: Imoli.pl